Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Skogster Ravintolat Oy (Y-tunnus: 2110952-3)
Raatihuoneenkatu 8
13100 Hämeenlinna

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Eveliina Sorri
puh. 03 633 5150 (myyntipalvelu)
eveliina.sorri (at) tawastia.fi

REKISTERIN NIMI

a) Skogster Ravintolat Oy /asiakasrekisteri
b) Skogster Ravintolat Oy /markkinointirekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

– Henkilö on itse liittynyt postituslistalle, esimerkiksi osallistumalla messuilla kilpailuun, jättämällä yhteystietonsa, tilaamalla uutiskirjeen tai liittymällä kanta-asiakkaaksi.
– Henkilö on liitetty markkinointirekisteriin, sillä perusteella, että henkilön työsähköposti on poimittu yrityksen nettisivuilta tai yleisesti avoimista internetlähteistä ja henkilölle on lähetetty hänen työtehtäväänsä liittyvää viestintää.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Skogster Ravintolat Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Skogster Ravintolat Oy:n asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Skogster Ravintolat Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Skogster Ravintolat Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista (sähköpostiosoite) saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Skogster Ravintolat Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Laskutettavan yrityksen nimi
Postiosoite
Puhelinnumero
 
Uutiskirje voidaan lähettää myös potentiaalisille yritysasiakkaille, joiden työsähköposti-osoite on poimittu yrityksen nettisivuilta ja uutiskirjeen sisältämän aiheen katsotaan liittyvän henkilön työtehtävään. Tällöin henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot: sähköpostiosoite

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin/markkinointirekisterin tiedot ovat ainoastaan Skogster Ravintolat Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Skogster Ravintolat Oy:n ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Skogster Ravintolat Oy:n luovuttamia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Skogster Ravintolat Oy:n hallitsemilla ja salasanasuojatulla palveluissa. Rekistereihin pääsee käsiksi ainoastaan henkilöt, joilla on siihen lupa.

KAYTTÄJÄN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilölle on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme hänestä keränneet. Henkilölle on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Henkilö myös kieltää Skogster Ravintolat Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@barskogster.fi